دستگاه کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی، GC-MS
دستگاه طیف سنج جرمی را به عنوان آشکارساز به دستگاه¬ کروماتوگرافی گازی یا جی سی وصل کرده و در نتیجه، دستگاه¬ پرقدرتی به نام جی سی- مس یا GC-MS حاصل شده است. اجزای خروجی از ستون کروماتوگرافی به ترتیب وارد طیف سنج جرمی شده و از طریق طیف جرمی آن ها، شناسایی و اندازه گیری می شوند.
دستگاه جی سی- مس از وسایل آزمایشگاهی بسیار پرکاربرد در شناسایی و اندازه گیری اجزای تشکیل دهنده مخلوط های پیچیده با دقت و حساسیت زیاد است. این دستگاه در دسته بندی طیف سنج جرمی قرار دارد و وجود آن در صنایع دارویی، غذایی، کشاورزی، شیمیایی، فیتوشیمی، زیست¬فناوری و غیره ضروری است. برای استفاده از دستگاه جی سی- مس، ابتدا مواد به صورت گازی در آورده شده و سپس به جداسازی، شناسایی و اندازه گیری دقیق آن ها پرداخته می شود
آورده شده و سپس به جداسازی، شناسایی و اندازه گیری دقیق آن ها پرداخته می شود.

در حال نمایش 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36