طیف سنج نشر اتمی پلاسمای جفت شده القائی یا Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometer از دستگاه های تجزیه عنصری براساس طیف نشری حاصل از عناصر برانگیخته است. این وسیله که به طور خلاصه پلاسمای جفت شده القائی یا ICP نامیده می شود یک دستگاه طیف سنجی است که توانایی تبدیل نمونه به حالت پلاسما را دارد و امکان اندازه گیری عناصر با دقت و حساسیت زیاد در حد ppb را در آزمایشگاه شیمی تجزیه فراهم می کند. از دستگاه ICP برای آنالیز عناصر فلزی به خصوص فلزات سنگین و برخی نافلزات استفاده می شود. منابع پلاسمایی می توانند در دمای بیشتر از K10000 عمل کنند. مهم ترین مزیت استفاده از دماهای زیاد، غلظت بیشتر اتم های نشرکننده، به ویژه در ناحیه فرا¬بنفش است. اگرچه تجزیه هم¬زمان چندعنصری با استفاده از همه روش های نشری از جمله طیف بینی نشر اتمی شعله ای ممکن است، ولی در طیف بینی نشر اتمی پلاسمایی از درجه اعتبار بیشتری برخوردار بوده و رایج تر است.

در حال نمایش 10 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اسپکترومتر ICP-OES مدل Avio 550 Max پرکین المر، Perkin – Elmer

اسپکترومتر آی سی پی – اُ ای اس، ICP-OES مدل ۵۸۰۰ کمپانی آجیلنت (Agilent)

طیف سنج ICP-OES مدل Avio 560 Max کمپانی پرکین المر

آی سی پی، ICP مدلهای ۷۲۰ و ۷۲۵ ریفرشده کامل (Full Refurbished) ساخت کمپانی آجیلنت

آی سی پی، ICP مدلهای ۷۱۰ و ۷۱۵ ریفرشده کامل (Full Refurbished) ساخت کمپانی آجیلنت

آی سی پی، ICP مدلهای ۷۱۰ و ۷۱۵ریفرشده کامل (Full Refurbished) ساخت کمپانی واریان

دستگاه آی سی پی (ICP-OES) مدل ۵۹۰۰ کمپانی آجیلنت (Agilent 5900 ICP-OES)

طیف سنج آی سی پی (ICP-OES) مدل iCAP PRO ساخت کمپانی ترموساینتیفیک

طیف ­سنج ICP-OES مدل Avio 500 شرکت پرکین- المر

طیف سنج ICP-OES مدل ۵۱۱۰ ساخت شرکت آجیلنت