طیف سنج نشر اتمی پلاسمای جفت شده القائی یا Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometer از دستگاه های تجزیه عنصری براساس طیف نشری حاصل از عناصر برانگیخته است. این وسیله که به طور خلاصه پلاسمای جفت شده القائی یا ICP نامیده می شود یک دستگاه طیف سنجی است که توانایی تبدیل نمونه به حالت پلاسما را دارد و امکان اندازه گیری عناصر با دقت و حساسیت زیاد در حد ppb را در آزمایشگاه شیمی تجزیه فراهم می کند. از دستگاه ICP برای آنالیز عناصر فلزی به خصوص فلزات سنگین و برخی نافلزات استفاده می شود. منابع پلاسمایی می توانند در دمای بیشتر از K10000 عمل کنند. مهم ترین مزیت استفاده از دماهای زیاد، غلظت بیشتر اتم های نشرکننده، به ویژه در ناحیه فرا¬بنفش است. اگرچه تجزیه هم¬زمان چندعنصری با استفاده از همه روش های نشری از جمله طیف بینی نشر اتمی شعله ای ممکن است، ولی در طیف بینی نشر اتمی پلاسمایی از درجه اعتبار بیشتری برخوردار بوده و رایج تر است.

نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36