دستگاه طیف سنج زیرقرمز با تبدیل فوریه
دستگاه طیف سنج تبدیل فوریه یا FTIR برای شناسایی گروه های عاملی ترکیبات آلی و معدنی در حالت گاز، مایع و جامد در آزمایشگاه های شیمی تجزیه به کار می رود. با توجه به سیستم نمونه گذاری سلول انعکاسی کلی تضعیف شده یا ATR از این طیف سنجی برای شناسایی مواد کدر و پلیمرها به شکلی که وجود دارند، استفاده می شود. از این دستگاه برای اندازه گيری کمّی ترکيبات مختلف نیز استفاده می شود، که اساس آن تعيين غلظت يکی از گروه های عاملی ترکیب مورد اندازه گیری است. دستگاه FTIR طیف سنجی با قدرت تفکیک و تکرارپذیری زیاد است و امکان تجزیه ماده با حساسیت بسیار خوبی را فراهم می کند.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36