دستگاه طیف سنج زیرقرمز با تبدیل فوریه
دستگاه طیف سنج تبدیل فوریه یا FTIR برای شناسایی گروه های عاملی ترکیبات آلی و معدنی در حالت گاز، مایع و جامد در آزمایشگاه های شیمی تجزیه به کار می رود. با توجه به سیستم نمونه گذاری سلول انعکاسی کلی تضعیف شده یا ATR از این طیف سنجی برای شناسایی مواد کدر و پلیمرها به شکلی که وجود دارند، استفاده می شود. از این دستگاه برای اندازه گيری کمّی ترکيبات مختلف نیز استفاده می شود، که اساس آن تعيين غلظت يکی از گروه های عاملی ترکیب مورد اندازه گیری است. دستگاه FTIR طیف سنجی با قدرت تفکیک و تکرارپذیری زیاد است و امکان تجزیه ماده با حساسیت بسیار خوبی را فراهم می کند.

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سپکترومتر مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR مدل نیکولت Nicolet iS20 FTIR کمپانی ترمو ساینتیفیک Thermo Scientific

اسپکتروفتومتر زیرقرمز تبدیل فوریه FTIR مدل نیکولت Nicolet iS50 ترمو ساینتیفیک Thermo Scientific

اسپکتروفتومتر زیر قرمز تبدیل فوریه FTIR مدل نیکولت Nicolet iS10 کمپانی ترمو ساینتیفیک Thermo Scientific

اسپکترومتر زیرقرمز تبدیل فوریه FTIR مدل فرونتیر Frontier MIR-NIR کمپانی پرکین المر Perkin Elmer

اسپکترومتر زیرقرمز تبدیل فوریه FTIR مدل فرونتیر Frontier MIR-FIR پرکین المر Perkin Elmer

اسپکترومتر زیرقرمز تبدیل فوریه FTIR مدل فرونتیر Frontier MIR پرکین المر Perkin Elmer

اسپکتروفتومتر زیرقرمز تبدیل فوریه FTIR مدل اسپکتروم تو Spectrum Two پرکین المر Perkin Elmer

اسپکترومتر زیر قرمز تبدیل فوریه مدل کری Cary 680 کمپانی آجیلنت Agilent

اسپکترومتر زیرقرمز تبدیل فوریه FTIR مدل کری Cary 660 کمپانی آجیلنت Agilent

اسپکترومتر اف تی آی آر FTIR مدل کری Cary 670 ساخت کمپانی آجیلنت Agilent

اسپکتروفتومتر اف تی آی آر FTIR مدل کری Cary 630 ساخت کمپانی آجیلنت Agilent

اسپکتروفتومتر اف تی آی آر FTIR مدل IRAffinity-1S ساخت کمپانی شیمادزو Shimadzu