نمایش 1–12 از 17 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اسپکتروفتومترمدل ۷۶۱۵ اسپلیت بیم جنوی (cp-JENWAY) انگلستان

اسپکتروفتومتر یو وی – ویزیبل (فرابنفش- مریی) مدل ۱۲۸۵ شیمادزو ژاپن

اسپکتروفتومتر یو وی – ویزیبل (UV-Vis) مدل ۱۹۰۰i ساخت کمپانی شیمادزو

اسپکتروفتومتر یو وی – ویزیبل (UV/Vis) مدل لامبدا ۳۶۵ ساخت کمپانی پرکین – المر

اسپکتروفتومترهای سری ۷۳ ساخت کمپانی جنوی (JENWAY) انگلستان

اسپکتروفتومترهای سری ۷۴ ساخت کمپانی جنوی (JENWAY) انگلستان

طیف سنج رامان مدل RAM II ساخت شرکت بروکر

میکروسکوپ رامان مدل DXR2 ساخت شرکت ترمو ساینتیفیک

طیف سنج رامان مدل iXR شرکت ترموساینتیفیک

اسپکتروفتومتر فرابنفش- مریی مدل Spectronic 200 ترموساینتیفیک

اسپکتروفتومتر زیرقرمز تبدیل فوریه FTIR مدل TENSOR II ساخت شرکت Bruker

اسپکتروفتومتر FTIR مدل Nicolet iS50 ساخت شرکت ترمو ساینتیفیک