پلاسمای جفت شده القایی- طیف بینی جرمی، ICP-MS
اخیراً طیف سنج پلاسمای جفت شده القایی را به طیف سنج جرمی یا MS وصل کرده و دستگاهی به نام آی سی پی مس یا ICP-MS به بازار آمده است. این دستگاه برای تجزیه مقادیر ناچیز فلزات در نمونه های مختلف بسیار متداول شده است. در دستگاه ICP-MS، در قسمت ICP نمونه به یون ها تبدیل می شود، سپس این یون ها در قسمت طیف سنج جرمی یا MS برحسب نسبت جرم به بارشان (m/z) از یکدیگر تفکیک شده و یکی بعد از دیگری به آشکارساز رسیده و نوع و غلظت آن ها تعیین می شود. در نتیجه، چون یون ها به صورت مجزا به آشکارساز رسیده و تعیین می شوند، مزاحمتی برای اندازه گیری یکدیگر ندارند. لذا، حدّ تشخیص در این روش بسیار کمتر و مطلوب است. طیف سنج آی سی پی مس، دستگاهی با دقت و حساسیت بسیار زیاد است که با فرآیندی سریع به تشخیص مواد ناشناخته در نمونه آزمایشگاهی می پردازد. از جمله نقاط قوت دستگاه طیف سنج ICP-MS توانایی آنالیز همزمان چند عنصر بدون مزاحمت طیفی و شیمیایی است.

در حال نمایش 2 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36