نورسنج شعله ای یا فلیم فتومتر

نورسنجی شعله ای یا فليم فتومتري بخشی از طیف سنجی نشر اتمی است که با دستگاه ساده ای به نام نورسنج شعله ای یا Flame photometer انجام می شود. در این روش نیز مانند سایر روش های نشر اتمی، نمونه به بخاری از اتم ها تبدیل شده و سپس اتم های نمونه با جذب انرژی به حالت برانگیخته می روند. چون عمر حالت برانگیخته کوتاه است، اتم های تحریک شده با نشر نوری که مشخصه عنصر مورد تجزیه یا آنالیت است، به حالت پایه برمی گردند. از تعیین طول موج نور نشر شده در تجزیه کیفی و از تعیین شدت آن در تجزیه کمی عناصر استفاده می شود. شعله موجود در دستگاه نورسنج شعله ای با گاز پروپان و هوا کار می کند و لذا، دستگاه فلیم فتومتر برای اندازه گیری عناصر فلزی که به آسانی برانگیخته می شوند، مانند لیتیم، سدیم، پتاسیم، سزیم، روبیدیم، کلسیم، منیزیم و باریم، به کار می رود.
در این دستگاه برای تفکیک طول موج نور مربوط به هر فلز از صافی مخصوصی استفاده می شود. بنابراین، کاربر دستگاه با توجه به عناصری که باید اندازه گیری کند، صافی مخصوص آن را نیز روی دستگاه نصب می کند. دستگاه فلیم فتومتر رایج ترین وسیله تجزیه ای در آزمایشگاه های خاک و آب، تشخیص طبی و بیمارستانی، شیمیایی، زیست شناسی، دارویی، غذایی، کشاورزی و غیره است.

در حال نمایش 2 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36