نمایش 1–12 از 39 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اسپکترومتر نشر اتمی پلاسمای القا شده با میکروموج، مدل ۴۲۱۰ ساخت کمپانی آجیلنت

اسپکتروفتومترمدل ۷۶۱۵ اسپلیت بیم جنوی (cp-JENWAY) انگلستان

اسپکتروفتومتر یو وی – ویزیبل (فرابنفش- مریی) مدل ۱۲۸۵ شیمادزو ژاپن

طیف سنج جذب اتمی (اتمیک ابزورپشن) مدل PinAAcle 900H ساخت کمپانی پرکین – المر

طیف سنج جذب اتمی (اتمیک ابزورپشن) مدل PinAAcle 900F ساخت کمپانی پرکین – المر

اسپکترومتر جذب اتمی (اتمیک ابزورپشن) مدل PinAAcle 900T ساخت پرکین – المر

اسپکترومتر جذب اتمی (اتمیک ابزورپشن) مدل PinAAcle 900Z ساخت پرکین – المر

دستگاه جذب اتمی (اتمیک ایزورپشن) مدل ۲۴۰Z AA ساخت کمپانی آجیلنت

اسپکترومتر جذب اتمی (اتمیک ابزورپشن) مدل ۵۵B AA ساخت کمپانی آجیلنت

اسپکترومتر پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES) مدل های ۷۲۰/۷۲۵ ساخت کمپانی آجیلنت

اسپکتروفتومتر یو وی – ویزیبل (UV-Vis) مدل ۱۹۰۰i ساخت کمپانی شیمادزو

اسپکتروفتومتر یو وی – ویزیبل (UV/Vis) مدل لامبدا ۳۶۵ ساخت کمپانی پرکین – المر