در حال نمایش 11 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سمپلر تک کاناله۵۰۰تا۵۰۰۰میکرولیتر متغیر اپندورف آلمان سری ریسرچ پلاس

سمپلر تک کاناله۱۰۰تا۱۰۰۰میکرولیتر متغیر اپندورف آلمان سری ریسرچ پلاس

سمپلر تک کاناله ۳۰تا ۳۰۰میکرولیتر متغیر اپندورف آلمان سری ریسرچ پلاس

سمپلر تک کاناله ۲۰تا ۲۰۰میکرولیتر متغیر اپندورف آلمان سری ریسرچ پلاس

سمپلر تک کاناله ۱۰تا ۱۰۰میکرولیتر متغیر اپندورف آلمان سری ریسرچ پلاس

سمپلر تک کاناله ۲تا ۲۰میکرولیتر متغیر اپندورف آلمان سری ریسرچ پلاس

سمپلر ۸کاناله متغیر سایز ۱۲۰تا۱۲۰۰ میکرولیتر اپندورف آلمان

سمپلر ۸کاناله متغیر سایز ۳۰تا۳۰۰ میکرولیتر اپندورف آلمان

سمپلر ۸کاناله متغیر سایز ۱۰تا۱۰۰ میکرولیتر اپندورف آلمان

سمپلر ۸کاناله متغیر سایز ۰٫۵تا۱۰ میکرولیتر اپندورف آلمان

سمپلر تک کاناله ۰٫۵تا ۱۰میکرولیتر متغیر اپندورف آلمان سری ریسرچ پلاس