پتانسیواستات- گالوانواستات
ولتامتری بخش بسیار گسترده ای از روش های الکتروشیمیایی است، که علاوه بر شیمی تجزیه برای شناسایی و اندازه گیری آنالیت های مختلف، در سایر علوم و فناوری ها و در صنایع مختلف کاربرد زیادی دارد. اگرچه روش های ولتامتری را می توان با دستگاه پلاروگراف نیز انجام داد، ولی دستگاه های پتانسیواستات- گالوانواستات با قدرت بیشتر برای اجرای روش های ولتامتری از نظر تجاری در دسترس هستند. توسط این دستگاه با انتخاب روش ولتامتری مناسب، می توان رفتار الکتروشیمیایی مواد مختلف را بررسی کرد. همچنین، امکان بررسی خوردگی در آلیاژها و تجزیه کیفی و کمی مواد آلی، داروها، یون های فلزی و ترکیبات بیوشیمیایی با دقت و صحت بسیار مطلوبی امکان پذیر است.

در حال نمایش 3 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36