کدورت سنج یا توربیدیمتر چیست؟

کدورت یا توربیدیتی (Turbidity) ( به گل آلودی یا کدربودن یک سیال گفته می‌شود، که ناشی از تعداد زیاد ذرات معلق (مانند دود در هوا، روغن در آب و غیره) در سیال است و معمولاً به چشم غیرمسلح دیده نمی شوند. اندازه‌گیری کدورت یک آزمایش مهم در تعیین کیفیت آب است، که با دستگاه کدورت سنج یا توربیدیمتر (Turbidimeter) تعیین می شود.

سیالات می‌توانند حامل مواد معلق جامد با ابعاد مختلفی باشند. برخی از مواد معلق به اندازه کافی بزرگ و سنگین هستند که در صورت ساکن قرار گرفتن مایع به سرعت به انتهای ظرف رسیده و ته‌نشین می‌شوند (مواد جامدات ته‌نشین شونده)، اما ذرات کوچک بسیار کند ته نشین می شوند، یا در صورتی که نمونه به‌طور منظم آشفته شود یا حامل ذرات کلوئیدی باشد به هیچ عنوان ذرات ته‌نشین نمی‌شوند. همین ذرات جامد کوچک هستند که باعث کدرشدن مایع می‌شوند.

کدورت آب آزاد می تواند از رشد فیتوپلانگتونها ناشی شود. فعالیت‌های انسانی مانند ساخت و ساز، معدن و کشاورزی، که باعث تخریب زمین می‌شود به دلیل روان آبها و هوای طوفانی می‌تواند منجر به سطح رسوبات بالا شود. مناطقی که مستعد ابتلا به فرسایش هستند و نیز مناطق شهری، مقدار زیادی از کدورت را به آبهای مجاور اضافه می‌کنند. بعضی از صنایع مانند معادن کاری، فرآوری معادن و بازیافت زغال‌سنگ می‌توانند حجم زیادی از ذرات کلوئیدی را تولید کنند.

در آب آشامیدنی، هر چه میزان کربنات بالاتر باشد، خطر ابتلا به بیماری‌های دستگاه گوارش بیشتر است. این امر به ویژه برای افراد با سیستم ایمنی ضعیف مشکل‌زا است زیرا آلودگی‌هایی مانند ویروس‌ها یا باکتری‌ها می‌توانند به مواد جامد معلق متصل شوند. مواد جامد معلق با ضدعفونی آب بوسیله کلر مقابله می‌کنند، زیرا ذرات جامد به عنوان سپر برای ویروس‌ها و باکتری‌ها عمل می‌کنند. مواد جامد معلق می‌توانند از باکتری‌ها در مقابل عقیم سازی با اشعه فرابنفش یا یو وی (UV) نیز محافظت کنند.

کدورت‌سنج دستگاهی برای اندازه‌گیری کدورت یک مایع، با تعیین میزان کاهش شدت نور از دست رفته در محلول، توسط ذرات معلق موجود در محلول است. کدورت سنج دستگاه مهمی برای نظارت بر کیفیت آب بوده و وجود آن در هر آزمایشگاه آب و پساب، صنایع غذایی، دارویی، آرایشی – بهداشتی و غیره، ضروری است. .