کدورت سنجی یا توربیدیمتری

کدورت سنجی یا توربیدیمتری

مواد کلوییدی موجود در آب باعث کدورت یا کدری (کدر بودن) آب شده و تعیین میزان کدورت آب یکی از آزمایش های مهم آب است.  مطابق تعریف استاندارد، منظور از کدورت آب، خاصیتی فیزیکی نمونه آب است که باعث می شود نور تابیده شده به نمونه متفرق شده و یا جذب شده، ولی عبور نکند. کدورت آببا واحدهای JTU یا NTU بیان می شود. البته، آب آشامیدنی و آب مورد نیاز صنایع باید صاف و زلال باشد. کاهش کدورت آب در حفظ و سلامتی و بهداشت مردم و جلوگیری از مسایل و مشکلات سیستم توزیع آب مهم است. کدورت آب همچنین باعث کاهش راندمان گندزدایی و کاهش اثر گندزداها و افزایش هزینه گندزدایی می‌شود.

کدورت آب می تواند به علت حضور ذرات معلق مانند میکرواورگانیسم ها، سنگ آهک، لجن، مخمر و مانند آنها حاصل شود. کدورت سنجی یکی از روشهای آنالیز است، که در صنایع غذایی و نوشیدنی، تصفیه آب آشامیدنی، تصفیه آب و پساب، صنایع کاغذ، دارویی، پتروشیمیایی و بسیاری از صنایع دیگر کاربرد روزانه دارد.

 

دستگاه کدورت سنج یا توربیدی متر، Turbidity meter

کدورت سنج یا توربیدی متر وسیله ای برای اندازه گیری ذرات معلق د نمونه آب یا هر محلولی به روش نوری است. در این دستگاه از پراکندگی نور توسط ذرات معلق در نمونه استفاده می شود. دستگاه های کدورت سنج  به صورت پرتابل یا دستی و رومیزی یا آزمایشگاهی توسط کمپانی های مختلفی تولید شده و در دسترس هستند. شرکت ماد آزما پویش دستگاه های کدورت سنج از کمپانی های وای اس آی (YSI) آمریکا و آکوالیتیک – لاویباند آلمان و اچ اف ساینتیفیک (HF Scientific) آمریکا را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات فنی این دستگاه ها به سایت این شرکت به آدرس www.maadazma.com مراجعه شود.

کلمات کلیدی:  توربیدی متر، کدورت سنج، کدورت متر، کدورت سنجی، توربیدی متری، Turbidity meter