هموژنایزر التراسونیک یا سونیکاتور فراصوت چیست؟

هموژنایزرهای اولتراسونیک دستگاههایی چند منظوره و چند عملکردی هستند که از فرکانس زیاد و شدید صوت برای ایجاد حفره (کاویتاسیون) در مواد مایع استفاده می کنند. سپس، با فروپاشی این حبابهای کاویتاسیون، انرژی های برشی بالا ایجاد شده که درنتیجه آن، بافت های حیوانی و گیاهی را مختل کرده و مخمرها، باکتری ها و هاگ ها را تجزیه می کند. همچنین، از دستگاههای اولتراسونیکاتور (فراصوت) می توان برای کاربردهای غیربیولوژیکی مانند امولسیون سازی، پراکندگی نانوذرات، شستشوی شدید یا تسریع واکنش های شیمیایی (سونوشیمی) استفاده کرد.

 

اصول کارکرد

هموژنایزرهای فراصوت (التراسونیک) از یک منبع تغذیه اولتراسونیک و تبدیل کننده علامت (ترانسدیوسر)، مبدل اولتراسونیک (ژنراتور یا پروب) ساخته شده است. منبع تغذیه اولتراسونیک برق تک فاز ورودی ۲۲۰VAC، ۵۰Hz (110VAC، ۶۰Hz) را به علامت الکتریکی متناوب تبدیل می کند. مدار الکتریکی این دستگاهها شامل: یکسو کننده برق، سوئیچر برق، سیستم تبدیل فرکانس، تقویت کننده توان، وسیله ردیابی خودکار فرکانس قفل شده فاز، تنظیم کننده توان، آشکارساز، دستگاه محافظ برق و کنترل کننده میکرو کامپیوتر است. ترانسدیوسر با امپدانس و توان مناسب هدایت شده و انرژی مکانیکی را از طریق یک تشدید کننده پیزوالکتریک تولید می کند، که با یک کاوشگر متمرکز و تقویت می شود. هنگامی که نوک کاوشگر در محلول نمونه غوطه ور می شود، امواج صوتی شدید و با فرکانس بالا که از نوک پروب می آیند، باعث ایجاد حفره (کاویتاسیون) می شوند. زمانی که جبابها فرو می ریزند، نیروهای برشی زیاد سلول ها را تخریب یا پاره می کند. در واقع، نیروهای کاویتاسیون به اندازه کافی بالا هستند تا پیوندهای کووالانسی را بشکنند و از این رو، دستگاه های اولتراسونیک می توانند برای قطعه قطعه کردن DNA با وزن مولکولی بالا استفاده شوند.

 

کاربردهای رایج

  • میکس کردن، مخلوط کردن، امولسیون کننده و همگن کننده محلول ها
  • کاهش اندازه ذرات سوسپانسیون
  • پراکنده کننده محلول های سوسپانسونی
  • اختلال در سلول ها

• کاتالیزکننده واکنش های شیمیایی