همزن مغناطیسی یا مگنتیک استیرر

همزن مغناطیسی یا مگنتیک استیرر

همزن مغناطیسی یا مگنتیک استیرر (Magnetic Stirrer) ابزاری برای همزدن و یکنواخت کردن محلول ها در آزمایشگاه های مختلف است. همزن مغناطیسی از وسایل عمومی آزمایشگاهی است، که در انواع مختلفی وجود دارد و اغلب در هر آزمایشگاهی موجود است. از دستگاه استیرر برای هم زدن مایعات با حجم و کم استفاده می شود. برخی از همزن های مغناطیسی در صورت نیاز به گرمایش مایع، امکان حرارت دهی را نیز همزمان فراهم می کنند که به آن همزن مغناطیسی گرم کن دار یا به طور ساده هیتر مگنت یا هیتر استیرر (Heater Stirrer) گفته می شود.

برای همزدن محلول توسط همزن مغناطیسی یا هیتر استیرر، از میله های فلزی پوشش داده شده با تفلون و یا شیشه استفاده می شود، که مگنت (magnet) یا میله مگنت (Magnet bar) نامیده می شود. مگنت ها دارای طول های مختلف است، که اغلب از چند میلیمتر تا چند سانتیمتر طول دارند. همچنین، مگنت ها با قطرهای مختلفی موجود هستند.

مکانیسم کارکرد همزن مغناطیسی به این صورت است که با ایجاد میدان مغناطیسی، میله  مغناطیسی یا مگنت غوطه ور در مایع شروع به چرخش سریع می کند و باعث به هم خوردن مایع می شود. این میدان مغناطیسی می تواند توسط یک آهنربای دوار و یا مجموعه ای از آهنرباهای الکتریکی ثابت قرار گرفته در زیر صفحه دستگاه ایجاد می شود. سرعت چرخش مگنت بر اساس تنظیم این میدان مغناطیسی تعیین می شود. مگنت

از همزن مغناطیس یا هیتر مگنت اغلب در آزمایشگاه های تحقیقاتی و آموزشی شیمیایی، زیست شناسی، آزمیشگاه های کنترل کیفی صنایع دارویی، غذایی، آب و فاضلاب و هر آزمایشگاه دیگری استفاده می شود.

 

شرکت ماد آزما پویش انواع همزن مغناطیسی و هیتر استیرر از کمپانی های آیکا (IKAولپ (VELP) و فیشر را ارایه می دهد.