هدایت سنج رومیزی و پرتابل

هدایت سنج  رومیزی و پرتابل

هدایت سنج یا رسانایی سنج وسیله ای برای اندازه گیری هدایت الکتریکی یا رسانایی محلول ها است. از آنجا که هدایت الکتریکی آب معیاری از کیفیت مطلوب آن است، دستگاه های هدایت سنج در صنایع آب و پساب و نیروگاه های برق بسیار پرکاربرد است. هدایت سنج های رومیزی یا آزمایشگاهی برای کار در محیط آزمایشگاه در مدل های مختلف ساخته شده اند. ولی چون تعیین هدایت الکتریکی محلول ها و آب ها در محل، بدون انتقال به آزمایشگاه، از اهمیت زیادی برخوردار است، دستگاه های هدایت سنج پرتابل یا دستی کاربرد زیادی پیدا کرده و بسیار رایج شده اند. در فرآیند کنترل کیفیت آب و فاضلاب، علاوه بر اندازه گیری رسانایی الکتریکی، اندازه گیری پارامترهای دیگری مانند پی اچ (pH)، درجه شوری، اکسیژن محلول (DO)، درجه حرارت و مانند آن ها نیز اهمیت دارد. لذا، دستگاه های اندازه گیری چندپارامتری برای سهولت کار توسط کاربر در محل پروژه ها، ساخته شده اند.

شرکت ماد آزما پویش انواع هدایت سنج رومیزی، پرتابل و دستگاه های چندپارامتری را از کمپانی های معتبر ارائه می دهد.