طیف‌سنج جذب اتمی

طیف‌ سنجی جذب اتمی (AAS)، متداول­ ترین روش­ تجزیه عناصر فلزی در نمونه­ های مختلف است. اساس این روش­، تبدیل نمونه به بخار اتمی و سپس برخورد تابش خطی نشر شده از یک منبع تابش خطی به ­آن­ها و بررسی جذب اتمی عناصر موجود در نمونه است. بنابراین، مهم ­ترین قسمت در AAS، منبع تولید بخار اتمی از نمونه است. روش­های متعددی، مانند شعله ­­ها و کوره­ های الکتریکی برای تولید بخار اتمی وجود دارند، که به ترتیب طیف­ سنجی جذب اتمی شعله­ ای (FAAS) و طیف­ سنجی جذب اتمی کوره گرافیت (GFAAS) نامیده می­ شوند. اجزای اصلی یک طیف­سنج جذب اتمی در شکل، نشان داده شده است.

اجزای اصلی یک طیف ­سنج جذب اتمی

 

عملکرد دستگاه به این شرح است: (۱) منبع تابش (HCL یا EDL) خط طیفی تیزی که مشخصه عنصر آنالیت است نشر می­ کند. (۲) باریکه نشر شده از منبع تابش تعدیل می ­شود. (۳) علامت تعدیل شده از میان بخار اتمی می­ گذرد که در آنجا، اتم­های آنالیت بخشی از تابش خطی را جذب می ­کنند. (۴) خط طیفی مطلوب (معمولاً خط طیفی رزونانسی) توسط تکفامساز انتخاب می ­شود. (۵) خط طیفی تفکیک شده آنالیت به درون آشکارساز (PMT) وارد شده و در آنجا علامت نوری به علامت الکتریکی تبدیل می­ شود. (۶) علامت الکتریکی ایجاد ­شده، توسط تقویت ­کننده گزیننده، تقویت می ­شود. (۷) علامت نهایی توسط وسیله قرائت (سنجه، ثبات نواری، چاپگر یا تبدیل­ کننده داده­ به عدد)، ثبت می­ شود.