سیستم ورود نمونه پمپی در اتمیک ابزورپشن

سیستم ورود نمونه پمپی (SIPS) در طیف سنج جذب اتمی

سیستم ورودی نمونه پمپی (SIPS) می ­تواند استانداردهای کالیبراسیون را از استاندارد اصلی چندعنصری تهیه کرده و رقیق­ سازی نمونه و افزودن اصلاحگرها را به صورت خودکار انجام دهد. سیستم SIPS10 (تک پمپی) و سیسم SIPS20 (دو پمپ)، ساحت کمپانی آجیلنت، برای خودکارسازی و تسریع فرآیندهای آماده­ سازی نمونه ­های خسته کننده و مستعد خطا، طراحی شده است. لوازم جانبی SIPS را می­ توان همراه نرم­ افزار دستگاه­های جذب اتمی سری ۲۰۰ آجیلنت، برای موارد زیر استفاده کرد:

  • استانداردهای کالیبراسیون را از یک استاندارد استوک چندعنصری تهیه می ­شود.
  • فرآیند آماده سازی نمونه را کاهش داده و خطر خطای اپراتور را کم می­ کند.
  • رقیق­ سازی خطی نمونه ­ها را می­ توان به طور خودکار انجام داد.
  • با محاسبه خودکار و انجام رقیق­ سازی لازم برای آوردن نمونه به محدوده کالیبراسیون، اجرای مجدد به حداقل رسانده شده و دامنه خطی کار افزایش داده می­ شود.
  • امکان انجام رقیق سازی تا ۲۰۰ برابر با خطاهای رقت کمتر از ۲% وجود دارد.
  • فرآیند آماده سازی نمونه را می ­توان با افزودن خودکار اصلاحگر (فقط SIPS 20) ساده کرده و از اصلاح بافت نمونه اطمینان حاصل کرد.
  • امکان تصحیح خودکار استاندارد درونی (فقط SIPS 20) وجود دارد، که باعث بهبود صحت و دقت می­ شود. یک پمپ نمونه را وارد می­ کند، در حالیکه پمپ دوم استاندارد را وارد می­ کند.

سیستم دو پمپی SIPS 20 می­ تواند رقیق سازی و افزایش اصلاحگر یا استاندارد را با کنترل سرعت­ های دو پمپ انجام دهد. کند کردن سرعت پمپ نمونه، مقدار کمتری از نمونه را به جریان رقیق کننده می کشاند. با روشن و خاموش کردن پمپ سمت راست می ­توان افزایش مایع دیگر به درون جریان نمونه را کنترل کرد.