دستگاه های اندازه گیری چندپارمتری پرتابل

دستگاه های اندازه گیری چندپارمتری پرتابل (هدایت الکتریکی، پی اچ، شوری، اکسیژن محلول و غیره)

Handheld multiparameter meters (Conductivity, pH, Salinity, Dissolved oxygen, and …)

به منظور سهولت کار پژوهشگران و کاربران برای اندازه گیری پارامترهای مختلف آب در پروژه های آب و فاضلاب و میادین نفتی، دستگاه های پرتابل یا دستی چند پارامتری ساخته شده است. توسط دستگاه های پرتابل یا دستی چند پارامتری می توان اکسیژن محلول (DO)، رسانایی الکتریکی، هدایت ویژه، شوری، مقاومت، کل جامدات محلول (TDS)، pH ، ORP، ترکیب pH / ORP، یون آمونیوم (آمونیاک)، نیترات، کلرید و دما را اندازه گیری کرد. همچنین از این دستگاههای قابل حمل می توان در آزمایشگاه نیز به عنوان وسیله ای بسیار قدرتمند برای اندازه گیری BODs ، pH و ORP استفاده کرد.

در اغلب دستگاه های چند پارامتری ۴ پورت وجود دارد، که ۳ تا برای اندازه گیری رسانایی (هدایت الکتریکیاکسیژن محلول (DO)، و دما استفاده شده و یک پورت دیگر برای الکترودهای ترکیبی pH، الکترودهای ترکیبی یون گزین (ISEs) آمونیوم، کلرید یا نیترات، و یا الکترودهای پتانسیومتری اکسایش- کاهش (ORP) استفاده می شود. کمپانی وای اس آی (YSI) آمریکا دستگاه های چند پارامتری دستی بسیار قدرتمندی تولید کرده است.

پنابراین، با داشتن یک دستگاه اندازه گیری چند پارامتری همراه با لوازم جانبی و کیف مخصوص حمل، کاربر یا پژوهشگر می تواند در محل پروژه چندین پارامتر را به سهولت اندازه گیری کند. در بسیاری از این دستگاه ها طول کابل متصل به پروب یا الکترود اندازه گیری می تواند از ۱ تا ۱۰ متر متغیر باشد و لذا، بدون نمونه برداری می توان پارامترهای مورد نظر را در آب ها و شورابه های زیرزمینی، اعماق مختلف آب در دریاها و اقیانوس ها را تعیین کرد.