تجهیزات و دستگاه های کنترل کیفی در آزمایشگاه های دارو و داروسازی

 

تجهیزات و دستگاه های کنترل کیفی در آزمایشگاه های دارو و داروسازی

به علت اهمیت آنالیز و کنترل کیفیت مواد اولیه ورودی به کارخانه های داروسازی و محصولات خارج شده از آن ها، در هر کارخانه داروسازی چندین آزمایشگاه مجهز لازم و ضروری است. در آزمایشگاه تحقیق و توسعه (R&D) بررسی داروهای تولید شده توسط کارخانه و تایید فرمولاسیون داروی تولیدی و یا تعیین فرمولاسیون داروهای جدید انجام می شود. کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات در کارخانه داروسازی براساس روش های معتبر استخراج شده از مراجع معتبر دارویی مانند EP، BP و USP انجام می شود.

آزمایشگاه داروسازی زیرشاخه علم شیمی و در مجموعه شیمی دارویی است که کار آنالیز و بررسی مواد شیمیایی و نحوه  ترکیب آن ها جهت ساخت داروها را انجام می دهد. از موارد مهم در شیمی دارویی آگاهی از سنتز داروهای جدید است. برای رسیدن به این هدف، اولین قدم تجزیه دقیق و صحیح داروهای شیمیایی و گیاهی است، که مهم ترین مرحله اساسی در آزمایشگاه داروسازی می باشد. آنالیز دارویی با استفاده از دستگاه ها و ابزارهای تعیین کننده  ساختار شیمیایی مانند طیف سنج فرابنفش- مریی (UV-Vis Spectrophotometerطیف سنج زیرقرمزبا تبدیل فوریه (FTIR)، طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)، طیف سنج جرمی (MS: Mass Spectrometer) و مانند آن ها، انجام می شود.

برای تعیین عناصر فلزی و یا غیرفلزی موجود در مواد اولیه و محصولات و به ویژه فلزات سنگین، از دستگاه های نورسنج شعله ای (Flame Photometerدستگاه جذب اتمی شعله ای (Flame Atomic Absorption Spectrometer)، دستگاه جذب اتمی با کوره گرافیتی (Graphic Furnace Atomic Absorption Spectrometer)، طیف سنج پلاسمای جفت شده القایی (ICP: Inductively Coupled Plasma) و مانند آن، در آزمایشگاه کنترل کیفی دارویی استفاده می شود.

برای آنالیز ترکیبات آلی و جداسازی آن ها در فرمولاسیون های دارویی و مهندسی معکوس داروهای موجود در بازار، از سیستم های کروماتوگرافی، مانند کروماتوگرافی لایه نازک (تی ال سی، TLCکروماتوگراف گازی (جی سی، GCکروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (اچ پی ال سی، HPLC)، کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا (اچ پی تی ال سی، HPTLC) و مانند آن ها، استفاده می شود. برای آنالیز کاتیون ها و آنیون ها در سیالات و به ویژه آب مورد استفاده در داروسازی، از دستگاه کروماتوگرافی یونی (IC: Ion Chromatography) استفاده می شود. کروماتوگرافی یونی (IC)، بهترین تکنیک برای آنالیز کامل یون ها، به طور یکجا در سیالات است.

شرکت ماد آزما پویش تامین کننده بهترین برندهای تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های کنتری کیفی، پژوهشی، تحقیق و توسعه (R&D) برای کارخانجات داروسازی، به شرح زیر است: