تجهیزات آنالیز آب و فاضلاب

حدود سه چهارم (۳/۴) کره زمین را آب پوشیده است و اهمیت آب در محیط زیست به قدری زیاد است، که برای تعیین پارامترهای موجود در آن یا به عبارتی آنالیز آب، دستگاه های اختصاصی ساخته شده و در بازار وجود دارند. برای مثال، می توان به دستگاه های اندازه گیری تقاضای اکسیژن بیولوژیکی (BODتقاضای اکسیژن شیمیایی (CODجارتست (Jar Testکدورت سنج، پی اچ سنج (pH مترهدایت سنج (Conductivity meter)، دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول یا اکسیژن متر (DO meter)، انواع فتومتر و اسپکتروفتومتر، کیت های سریع شیمیایی و مانند آن ها، اشاره کرد.

از این میان، اسپکتروفتومترهای فرابنفش- مریی به ویژه در گستره طول موج ۳۰۰ الی ۹۰۰ نانومتر قابلیت بسیار زیادی دارند. برخی از این اسپکتروفتومترها به صورت اختصاصی برای اندازه گیری پارامترهای موجود در آب برنامه ریزی شده است. این دستگاه ها دارای رنج گسترده ای از متدهای از قبل برنامه ریزی شده بر اساس محدوده معرف های مختلف هستند.

شرکت ماد آزما پویش دستگاه های آنالیز آب از کمپانی های معتبری مانند آکوالیتیک لاویباند (Aqualytic – Lovibond)، جنوی (Jenway) انگلستان و وای اس آی (YSI) آمریکا را ارایه می دهد.