الکترود یا پروب هدایت سنج

الکترود یا پروب هدایت سنج

بستگی به کاربرد هدایت ­سنج، چند نوع سلول اندازه­ گیری هدایت الکتریکی یا الکترود هدایت سنجی رایج است. رایج­ترین آن­ها سلول یا الکترودی است که در آن از دو تیغه پلاتینی با مساحت S سانتیمتر مربع (اغلب ۲ سانتیمتر مربع) در موقعیت عمودی قرار دارد، به­طوری که هیچ ماده جامدی روی سطح آن­ها جمع نشود. این تیغه­های پلاتینی به سیم پلاتینی ضخیمی جوش داده شده و درون یک محافظ غیرهادی از جنس شیشه پیرکس یا مواد صلب دیگر محکم شده­ است، به­طوری که هنگام همزدن محلول آنالیت، هیچ تکان یا جابه­جایی در این الکترودها اتفاق نمی­افتد.

نسبت فاصله بین دو الکترود (L) به سطح آن ها (S)، یعنی L/S برای هر سلول مقداری مشخص و ثابت است که ثابت سلول نامیده شده و اغلب با θ نشان داده می شود. چون L برحسب سانتیمتر و S برحسب سانتیمتر مربع است، واحد ثابت سل هدایت سنج cm-1 است.

ثابت سلول یا الکترود هدایت سنج توسط سازنده الکترود روی آن برچسب شده است. ولی اگر پاک شده باشد یا به هر دلیل دیگر روی الکترود ذکر نشده باشد به طریق زیر تعیین می شود.

ثابت سلول یا الکترود هدایت سنج با اندازه‌گیری رسانایی (G) محلولی که رسانایی ویژه (K) آن معلوم است تعیین می‌ شود. معمولاً از محلول‌های کلرید پتاسیم برای این منظور استفاده می‌شود.

الکترودهای هدایت سنجی با ثابت سل ۰٫۱ الی ۱٫۰ توسط کمپانی های مختلف تولید می شود. شرکت ماد آزما پویش انواع الکترود هدایت از کمپانی های جنوی (Jenway) انگلستان، وای اس آی (YSI) آمریکا و شرکت های معتبر دیگر را ارایه می دهد.