اسپکتروفتومتر یا طیف نورسنج

اسپکتروفتومتر یا طیف نورسنج

اسپکتروفتومتر یا طیف نورسنج و یا به طور کلی طیف سنج، وسیله ای رایج برای آنالیز مواد معدنی و ترکیبات آلی در نمونه های مختلف است. توسط اسپکتروفتومتر می توان تمام عناصر موجود در جدول تناوبی عناصر را به هر شکلی که در طبیعت وجود دارند، اندازه گیری کرد. بنابراین وجود دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیف نورسنج در هر آزمایشگاهی ضرروی است. لذا، اسپکتروفتومترها در آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی، آلی، پلیمری، دارویی، غذایی، آب و فاضلاب و هر آزمایشگاه دیگری استفاده می شوند.

اسپکتروفتومترها به صورت ساده و ارزان قیمت برای محدوده مرئی طیف الکترومغناطیس تحت عنوان اسپکتروفتومتر مریی یا ویزیبل اسپکتروفتومتر (Vis Spectrophotometer) و یا به صورت اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش – مریی، برای کل ناحیه یو وی و مریی طیف الکترومغناطیس ساخته می شوند. دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش – مریی یا UV-Vis Spectrophotometer که گاهی به طور ساده یو وی هم نامیده می شود، دستگاهی برای اندازه گیری غلظت آنالیت براساس میزان جذب تابش الکترومغناطیس توسط آن ماده است.

ماده مورد آنالیز توسط اسپکتروفتومتر مایع، یعنی به صورت محلول است. منبع نور در اسپکتروفتومتر مرئی لامپ تنگستن و در اسپکتروفتومتر یو وی (UV) لامپ بخار دوتریم است.

برای آنالیز نمونه در اسپکتروفتومتر مریی، لازم است ابتدا آنالیت در اثر واکنش با مواد معرف یا شناساگر به صورت رنگی تبدیل شده، سپس شدت رنگ در مقایسه با محلول های استاندارد اندازه گیری شود. ولی، برای آنالیز یک آنالیت در محدود یو وی نیازی به رنگی کردن آن نیست. برای تعیین میزان جذب محلول مورد آنالیز، محلول درون سلولی که کووت (Quvette) نامیده می شود ریخته می شود. جنس کووت در ناحیه مریی می تواند پلاستیک شفاف، شیشه و یا کوارتز باشد. ولی برای کار در ناحیه یو وی جنس کووت حتما باید کوارتز باشد.

از نظر ساختاری، دستگاه های اسپکتروفتومتر به صورت تک پرتوی (Single Beam) یا دوپرتوی (Double Beam) ساخته می شوند، که اسپکتروفتومترهای دبل بیم یا دوپرتویی کاربردهای بیشتری دارند و لذا، گران قیمت تر هستند.

 

شرکت ماد آزما پویش انواع اسپکتروفتومترهای تک پرتوی و دوپرتوی از شرکت های معتبر را ارایه می دهد.